Blue Cycle

Ga naar de inhoud
BLUE CYCLE
De kunst van de kringloop


OVER ONS

In de afgelopen jaren is er flink ingezet op het inzamelen van kunststoffen bij consumenten en bedrijven met als doel om deze stromen te recyclen. In de praktijk blijkt dat meer dan 50% van het ingezamelde consumenten plastic door de laagwaardige kwaliteit moeilijk is te recyclen met als gevolg dat de stromen over de grens verdwijnen en voor een groot deel worden ingezet als secundaire brandstoffen. Ook bij het recyclen van hoogwaardige stromen ontstaat een laagwaardige reststroom waar geen nuttige toepassing voor mogelijk is. Daarnaast zijn er in het klimaatakkoord van Parijs afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2 uitstoot en het hergebruik van afvalstoffen als grondstof helpt hierbij.

Reden genoeg om als Blue Cycle plannen te ontwikkelen voor een inrichting die kunststofafval kan omzetten in bruikbare grondstoffen. Blue Cycle bestaat uit 3 ondernemers met jarenlange ervaring in het opwerken van afvalstromen tot grondstoffen en F√Ľns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), opgericht om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstelling van Friesland. Blue Cycle gaat op bedrijventerrein Oudehaske aan de Duitslanddreef een verwerkingsinstallatie bouwen waarbij kunststofafval stromen die niet kunnen worden hergebruikt door middel van pyrolyse worden opgewerkt tot grondstoffen. Pyrolyse is een endotherm proces waarbij koolstofhoudend materiaal wordt ontleed door het te verhitten zonder dat daar zuurstof bij kan komen. Hierbij ontstaat een met diesel vergelijkbare olie.

Het doel van de inrichting is het produceren van duurzame olie die geschikt is als grondstof voor de productie van kunststoffen of als vervanger van (motor)brandstoffen. De jaarlijkse productie zal 12 miljoen liter olie bedragen.
Blue Cycle | Afval geeft energie

Het eenvoudige processchema ziet er als volgt uit:
Processchema Blue Cycle
CONTACT

BLUE CYCLE

Haskeruitgang 109
8447 CK Heerenveen

0031 (0)6 - 520 631 48
Terug naar de inhoud